Pagesللاستثمار المضمون محل للبيع بالمول التجارى بمدينة 6 اكتوبر

بالتقسيط مع جهاز مدينة 6 اكتوبر

مكان جميل جدا ومستقبل افضل و محلات فاخرة

خلف حى اﻻشجار بحدائق اكتوبر محل بالمنطقة الثانية صفوة اكتوبر

بمحضر الاستلام مزاولة نشاط ادوات صحية ويمكن تغيير النشاط

المحل دور ارضى باب على الشارع وباب من داخل المول

استلام فورى

المول اسمه صفوة اكتوبر

خلف حي الأشجار

المحل على المحارة

المتر ب 12800 جنيه

المساحة 34 متر

المزاد عقد منذ ثلاثة شهور

المدفوع 61 ألف جنيه

الباقي بالتقسيط مع الجهاز على ثلاث سنوات

مطلوب أوفر مائة ألف جنيه--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Real Estate Investors" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to real-estate-investors+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to real-estate-investors@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/real-estate-investors.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

0 Responses so far.

Post a Comment